JUDr.pro, doktor práv,  iuris utriusque doctor
 

Adresár

V tejto sekcii poskytneme zoznam doporučených advokátov

Slovensko

Advokáti, fyzické osoby

JUDr. Andrej LEONTIEV

JUDr. Radovan PALA

JUDr. Ján Líška

Dr. Georg WALDERDORFF

Dr. Raimund CANCOLA

JUDr. Ján LAZUR

Mgr. Juraj FRINDRICH

JUDr. Dušan Remeta, Prešov