JUDr.pro, doktor práv,  iuris utriusque doctor
 

Titul JUDr. označuje doktora práv

Portál o advokátoch a advokátskych profesiách na Slovensku a v Čechách

Portál JUDr.pro je sesterským projektom nezávislého spravodajstva GINN.PRESS. Pre zlepšenie právneho prostredia sa pripravuje spustenie celého radu služieb pre občanov s cieľom pomôcť im v právnych otázkach, rodinných veciach, či obchodných záležitostiach. Podiel z príjmov portálu plynie aj pre portál GINN za účelom podpory rozvoja slobody slova a nezávislého spravodeajstva.

Čo je JUDR?

Doktor práv alebo neoficiálne doktor obojakého práva, skratka JUDr. (z lat.: iuris utriusque doctor), je akademický titul druhého stupňa udelovaný absolventom právnických fakúlt po vykonaní rigoróznej skúšky. Pod obojakým právom sa myslí právo súkromné a verejné. V minulosti pojem obojaké predstavoval právo svetské (občianske) a právo cirkevné (kanonické). Ako starší význam skratky sa uvádza titul iuris universae doctor.

Latinsky: iuris utriusque doctor