JUDr.pro, doktor práv,  iuris utriusque doctor
 

Zakladanie obchodných spoločností

Portál JUDr.pro vám pomôže pri založení spoločnosti na Slovensku a v zahraničí

Potrebujete obchodnú spoločnosť?

Založenie spoločnosti obsahuje nasledovné úkony:

  • zabezpečenie zakladateľskej dokumentácie (spoločenská zmluva, podpisové vzory konateľov, vyhlásenie správcu vkladu, plná moc, vyhlásenie jediného spoločníka, súhlas vlastníka so sídlom v prípade potreby)
  • vyžiadanie súhlasu k zápisu s.r.o. z príslušného daňového úradu
  • zabezpečenie vydania živnostenského oprávnenia
  • zabezpečenie zápisu na obchodnom registri
  • zabezpečenie registrácie k dani z príjmu, a dani z pridanej hodnoty

Krajiny

  • Slovensko / SK
  • Anglicko / UK
  • Spojené štáty americké / USA

Túto službu ešte pripravujeme...